Menu
Susisivut
Savannikoira, fennekki, harmaakettu
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva savannikoirasta vasemmalla Copyright © Flickr/Mathias Appel
*Kuva fennekistä keskellä Copyright © Flickr/Cloudtail the Snow Leopard
*Kuva harmaaketusta oikealla Copyright © Flickr/Andy Reago & Chrissy McClarren
Kettu
Kettu (Vulpes vulpes)

Pikkuinen ketunpentu.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/jamia54
Naali

Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/Mark Dumont


KOIRAELÄIMET CANIDAE

Koiraeläinten heimon 12 sukua ja niiden lajit

Koiraeläimissä (Canidae), joka on petoeläinten (Carnivora) nisäkäslahkoon kuuluva heimo, elää nykyisin 12 sukua. Suvut ovat lajeineen:

Koirat - Canis - 9 lajia: susi, punasusi, etiopiansusi, juovasakaali, kultasakaali eli sakaali, vaippasakaali, kojootti, dingo, Afrikan kultasusi.

Harjasudet - Chrysocyon - 1 laji: harjasusi.

Viidakkosudet - Cuon - 1 laji: viidakkosusi.

Ketut - Vulpes - 12 lajia: kettu, preeriakettu, kit fox, eteläafrikankettu, mustatäpläkettu, sahelinkettu, hiekkakettu, bengalinkettu, korsakki, tiibetinkettu, fennekki eli aavikkokettu, naali.

Harmaaketut - Urocyon - 2 lajia: harmaakettu, kaliforniankettu.

Eteläamerikanketut - Pseudalopex - 6 lajia: isoandienkettu, andienkettu, pampakettu, atamarankettu, brasiliankettu, darwininkettu.

Suokoirat - Speothos - 1 laji: suokoira.

Ravustajakoirat - Cerdocyon - 1 laji: ravustajakoira.

Supikoirat - Nyctereutes - 1 laji: supikoira.

Savannikoirat - Lycaon - 1 laji: savannikoira.

Korvakoirat - Otocyon - 1 laji: korvakoira.

Amazoniankoirat - Atelocynus - 1 laji: amazoniankoira.

37 koiraeläinlajia

Koiraeläimissä elää nykyisin 37 lajia. Nämä kaikki lajit ovat alla aakkosjärjestyksessä ja pääset tutustumaan niihin klikaten:

Afrikan kultasusi * Amazoniankoira * Andienkettu * Atamarankettu * Bengalinkettu * Brasiliankettu * Darwininkettu * Dingo * Eteläafrikankettu * Etiopiansusi * Fennekki * Harjasusi * Harmaakettu * Hiekkakettu * Isoandienkettu * Juovasakaali * Kaliforniankettu * Kettu * Kit fox * Kojootti * Korsakki * Korvakoira * Kultasakaali * Mustatäpläkettu * Naali * Pampakettu * Preeriakettu * Punasusi * Ravustajakoira * Sahelinkettu * Savannikoira * Suokoira * Supikoira * Susi * Tiibetinkettu * Vaippasakaali * Viidakkosusi *

Lisäksi mukanamme susisivuilla ovat sukupuuttoon kuollut koiraeläinlaji falklandinkoira, suden alalaji laulava uudenguineankoira - sekä koira, joka sekin tieteellisessä luokittelussa on suden alalaji.

Falklandinkoira * Laulava uudenguineankoira * Koira *

Canidae

Tarkka-aistisia selviytyjiä

Tähän heimoon kuuluvien lajien aisteista etenkin kuulo- ja hajuaisti ovat kehittyneet uskomattoman herkiksi. Koiraeläimiä pidetään yleensä varsin viisaina, ja monilla niistä on kehittyneitä sosiaalisen toiminnan muotoja. Kaikissa oloissa ja vaikeidenkin haasteiden edessä koiraeläimet ovat selviytyjiä.

Ominaisuuksia

Koiraeläimet on rakenteeltaan melko yhtenäinen petoeläinheimo. Lajien koot vaihtelevat suuresti, pienistä kilon painoisista ketuista heimon suurimpaan lajiin, suteen. Koiraeläimillä on pitkä kuono, solakka ruumis ja pitkähkö, tuuhea häntä.

Ulkonäöllisesti suurimman poikkeuksen muodostaa suokoira. Raajat ovat usein melko pitkät, etukäpälissä on viisi, takakäpälissä neljä varvasta. Kynnet ovat melko tylpät eivätkä sisäänvedettävät, kuten kissoilla.

Melkein kaikilla koiraeläimillä on 42 hammasta. Etuhampaita on kummassakin leuanpuoliskossa kolme; kulmahampaat ovat isot ja vahvat, väli- ja poskihampaat, joista raateluhammas on muita isompi, terävät - mutta eivät yhtä selvästi lihan paloitteluun erikoistuneet, kuin kissaeläimillä.

Pitkän matkan juoksijoita

Koiraeläimillä on juoksijan ruumiinrakenne. Monet lajit saavuttavat varsin huimiakin juoksunopeuksia, jolloin ollaan vauhdissa 65 kilometriä tunnissa. Useimmat koiraeläimistä ovat kuitenkin pitkän matkan juoksijoita. Suurinta huippunopeuttaan ne voivat tarvita vain saalistus- taikka pakotilanteissa. Tavallista on, että matkaa tasaisempaan tahtiin juosten taitetaan hyvinkin pitkään.

Levinneisyys

Koiraeläimet ovat levittäytyneet maapallolla hyvin erilaisiin ympäristöihin. Niitä tavataan kaikkialta, Madagaskaria, Melanesiaa ja Uutta-Seelantia sekä Etelämannerta lukuun ottamatta. Luonnollisesti koiraeläimet puuttuvat myös lukemattomilta, etäisiltä pieniltä saarilta. Vaikka niissä lajeina on paljon samaa niin erojakin löytyy. Jo erilaiset elinympäristöt pakottavat lajit sopeutumaan ja selviytymään kunkin tavallaan.

Koiraeläinten elinympäristöt vaihtelevat äärimmäisyyksistä toisiin, hiekka-aavikoilta arktisille jäälakeuksille. Jotkut lajeista elävät vain metsissä, toiset taas ovat kotonaan avarilla tasangoilla, kuten preerioilla.

Supikoira

Supikoira elää Suomessa "vieraalla maalla", eli se on muualta tänne tullut tulokaslaji, joka ei kuulu Suomen alkuperäiseen eläimistöön. Suomeen supikoira on levinnyt Venäjältä Karjalankannaksen kautta, Laatokan pohjoispuolista reittiä sekä pohjoisessa Kuolan kautta. Meillä supikoiria on karannut luontoon myös turkistarhoista.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - supikoira Copyright Tambako The Jaguar
Saalistus ja ravinto - usein laumana, joskus yksin taikka kaksin

Koiraeläimet ovat kaikkiruokaisia. Niiden perusravintoa on kuitenkin liha, ne ovat nisäkkäitä saalistavia petoeläimiä. Koiraeläimet voivat saalistaa yksin, mutta niille tyypillistä on saaliin ajaminen laumana, jossa vallitsee tarkka arvojärjestys ja työnjako. Ne ovat nopeita ja juostessaan myös uskomattoman kestäviä.

Siinä, missä kissaeläimet yrittävät saada saaliinsa kiinni nopealla syöksyllä, jaksavat sudet ja savannikoirat ajaa saalistaan takaa pitkiäkin aikoja. Nopeutta enemmän ne turvautuvat saalistaessaan kestävyyteensä.

Vaikka ovatkin lihansyöjiä, on yksi koiraeläinten tyypillinen piirre se, että ne ovat sopeutuneet syömään hyvin monipuolisesti. Kasvikset ja hedelmät samoin kuin kalat, linnut ja hyönteisetkin kuuluvat niiden ruokavalioon.

Eräät koiraeläinlajit elävät laumoina, jotkut toiset pienempinä perheinä, kaksin taikka yksinkin. Susien ja savannikoirien muodostamissa laumoissa voi olla 30, tai jopa 60 yksilöä. Tällaiset suurlaumat taittavat pitkiä matkoja ja hallitsevat suuria reviirejä. Susilauman hallitemalla reviirillä voi olla läpimittaa 80 km.

Ketut liikkuvat enimmäkseen yksin tai pesueensa kanssa perheenä.

Suokoira

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright - suokoira Speothos venaticus Copyright © Flickr/guppiecat


Yllä kuvassa suokoira (Speothos venaticus). Suokoira on olemukseltaan kummajainen koiraeläinten joukossa. Se on pullea ja pieni ja muistuttaa näätää taikka saukkoa - hieman possuakin.

Uimista ja kaivamista

Eräät koiraeläinlajit ovat taitavia uijia ja sukeltelijoita. Susienkin on nähty ylittävän uimalla varsin pitkiäkin vesitaipaleita, kun ne ovat siirtyneet maa-alueelta toiselle. Mitkään koiraeläinlajit eivät pelkää vettä.

Lähes kaikki heimon jäsenet ovat myöskin maankaivajia. Ne kaivavat maahan kuoppia ja käytäviäkin, toisinaan sangen syviäkin.

Suomessa neljä koiraeläintä

Suomen luonnossa elää neljä koiraeläintä: susi, kettu, naali ja supikoira. Näistä neljästä supikoira ei kuulu alkuperäiseen eläimistöömme. Euroopan koiraeläimiin kuuluu vielä viidentenä lajina kultasakaali.

Kettu

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - kettu Vulpes vulpes Copyright Eric Bégin


Lukumääräisesti runsaimpana maassamme luonnossa esiintyvä, alkuperäiseen eläimistöömme kuuluva koiraeläin on kettu (Vulpes vulpes).

Suokoira

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright - suokoira Speothos venaticus Copyright © Flickr/Josh More


Uusia lajeja ainakin kolme

Koiraeläimiin on pyrkimässä kolme uutta lajia. Lajeista yksi olisi Pohjois-Amerikan isokojootti (Canis lycaon) - jota on pidetty suden alalajina. Aasiasta uusiksi lajeiksi esitetään niinikään kahta suden alalajia, jotka lajeina olisivat intiansusi (Canis indica) ja himalajansusi (Canis himalayensis).

Koiraeläimet ja ihminen

Ihminen on ollut monistakin syistä koiraeläinten paha uhka ja vihollinen kautta aikain. Koiraeläimiä, kuten kettuja ja susia, on metsästetty niiden nahan ja turkisten vuoksi. Jahtia on harjoitettu myös siksi, koska koiraeläimet on koettu joko uhaksi ihmisille ja ihmisten karjalle, taikka ne on voitu kokea kilpailijoiksi samoista saaliseläimistä.

Monet koiraeläimistä ovat jo kadonneet entisiltä asuinmailtaan ja useat lajit eri puolilla maapalloamme elävät äärimmäisen uhanalaisissa oloissa. Suomesta naali on jo käytännössä aikoja sitten kuollut sukupuuttoon. Vaikka sitä pidetäänkin eläinlajistoomme kuuluvana siksi, että aina joskus jossakin "raukoilla rajoillamme" vilahtaa naali, ehkä rajan takaa vierailulle saapunut.
Kettu
Kettu (Vulpes vulpes)

Pikkuisia ketunpentuja.
Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva Copyright © Flickr/jamia54
TUNTURISUDEN ELÄIN- JA LINTUSIVUJA AAKKOSJÄRJESTYKSESSÄ
Tunturisuden sivut

AhmaTunturisuden sivut ApinatTunturisuden sivut DelfiinitTunturisuden sivut Euroopansuslikki (siiseli)Tunturisuden sivut FilippiinienkummittelijaTunturisuden sivut GenettiTunturisuden sivut GueretsatTunturisuden sivut GundiTunturisuden sivut HiekkamangustiTunturisuden sivut HirvieläimetTunturisuden sivut HyeenatTunturisuden sivut IlvesTunturisuden sivut ImpalaTunturisuden sivut JääkarhuTunturisuden sivut Kapybara (vesisika)Tunturisuden sivut KarhuTunturisuden sivut KeisaritamariiniTunturisuden sivut KengurutTunturisuden sivut KiinantupaijaTunturisuden sivut KirahviTunturisuden sivut Kissaeläimet - aasiankultakissasta villikissaanTunturisuden sivut KoalaTunturisuden sivut KodiakinkarhuTunturisuden sivut KoiraeläimetTunturisuden sivut KrokotiilieläimetTunturisuden sivut KultapandaTunturisuden sivut KärppäTunturisuden sivut LaiskiaisetTunturisuden sivut Liito-oravaTunturisuden sivut LumikkoTunturisuden sivut LumivuohiTunturisuden sivut MajavatTunturisuden sivut MangustiTunturisuden sivut MaraTunturisuden sivut MeerkatTunturisuden sivut MetsäjänisTunturisuden sivut MinkkiTunturisuden sivut MungotTunturisuden sivut MurmelitTunturisuden sivut MustajalkahilleriTunturisuden sivut MustakarhuTunturisuden sivut MyyrätTunturisuden sivut NorsutTunturisuden sivut NumbattiTunturisuden sivut NäätäTunturisuden sivut OravaTunturisuden sivut PandaTunturisuden sivut PiisamiTunturisuden sivut PikkumangustiTunturisuden sivut PikkumarmosettiTunturisuden sivut PikkuvirtahepoTunturisuden sivut PreerikotTunturisuden sivut PuoliapinatTunturisuden sivut PussipiruTunturisuden sivut PuukengurutTunturisuden sivut RengashäntämakiTunturisuden sivut SaimaannorppaTunturisuden sivut SarvikuonotTunturisuden sivut SaukkoTunturisuden sivut SeepratTunturisuden sivut SimpanssiTunturisuden sivut SinivalasTunturisuden sivut SiperianmaaoravaTunturisuden sivut SkunkkiTunturisuden sivut Supi (pesukarhu)Tunturisuden sivut Susi - ja kaikki koiraeläimetTunturisuden sivut TunturisopuliTunturisuden sivut UnikekoTunturisuden sivut VaivaishiiriTunturisuden sivut VirtahepoTunturisuden sivut VompatitTunturisuden sivut VähäpäästäinenTunturisuden sivut Eläinmaailman pentuja ja poikasiaTunturisuden sivut

Tunturisuden sivut

Afrikan kultasusiTunturisuden sivut AmazoniankoiraTunturisuden sivut AndienkettuTunturisuden sivut AtamarankettuTunturisuden sivut BengalinkettuTunturisuden sivut BrasiliankettuTunturisuden sivut DarwininkettuTunturisuden sivut DingoTunturisuden sivut EteläafrikankettuTunturisuden sivut EtiopiansusiTunturisuden sivut FalklandinkoiraTunturisuden sivut Fennekki (aavikkokettu)Tunturisuden sivut HarjasusiTunturisuden sivut Harmaakettu Tunturisuden sivut HiekkakettuTunturisuden sivut IsoandienkettuTunturisuden sivut JuovasakaaliTunturisuden sivut KaliforniankettuTunturisuden sivut KettuTunturisuden sivut Kit foxTunturisuden sivut KojoottiTunturisuden sivut KorsakkiTunturisuden sivut KorvakoiraTunturisuden sivut KultasakaaliTunturisuden sivut Laulava uudenguineankoiraTunturisuden sivut MustatäpläkettuTunturisuden sivut NaaliTunturisuden sivut PampakettuTunturisuden sivut PreeriakettuTunturisuden sivut PunasusiTunturisuden sivut RavustajakoiraTunturisuden sivut SahelinkettuTunturisuden sivut Savannikoira (hyeenakoira)Tunturisuden sivut Suokoira (pensaskoira)Tunturisuden sivut SupikoiraTunturisuden sivut SusiTunturisuden sivut TiibetinkettuTunturisuden sivut VaippasakaaliTunturisuden sivut Viidakkosusi (vuorisusi)Tunturisuden sivut

Tunturisuden sivut

AasiankultakissaTunturisuden sivut Aasianmetsäkissa (leopardikissa)Tunturisuden sivut AfrikankultakissaTunturisuden sivut AndienkissaTunturisuden sivut BorneonkissaTunturisuden sivut BorneonpuuleopardiTunturisuden sivut GepardiTunturisuden sivut Gepardin lisääntyminen ja alalajitTunturisuden sivut HietakissaTunturisuden sivut Iberianilves (espanjanilves)Tunturisuden sivut IlvesTunturisuden sivut IriomotenkissaTunturisuden sivut JaguaariTunturisuden sivut Musta jaguaariTunturisuden sivut JaguarundiTunturisuden sivut KalastajakissaTunturisuden sivut KanadanilvesTunturisuden sivut Karakali (aavikkoilves)Tunturisuden sivut KiinanaavikkokissaTunturisuden sivut Kodkod (yökissa)Tunturisuden sivut Kolokolo (pampakissa)Tunturisuden sivut KotikissaTunturisuden sivut LeijonaTunturisuden sivut Leijonan alalajitTunturisuden sivut Leijonan pentukuviaTunturisuden sivut Valkoiset leijonatTunturisuden sivut AasianleijonaTunturisuden sivut LeopardiTunturisuden sivut Leopardin alalajitTunturisuden sivut Musta pantteriTunturisuden sivut LitteäpääkissaTunturisuden sivut LumileopardiTunturisuden sivut Manuli (arokissa)Tunturisuden sivut ManulikuviaTunturisuden sivut Margai (pitkähäntäkissa)Tunturisuden sivut MarmorikissaTunturisuden sivut MustajalkakissaTunturisuden sivut Onsilla (tiikerikissa)Tunturisuden sivut OselottiTunturisuden sivut PampasinkissaTunturisuden sivut PantanalinkissaTunturisuden sivut PunailvesTunturisuden sivut Punankissa (vuorikissa)Tunturisuden sivut PuuleopardiTunturisuden sivut PuumaTunturisuden sivut RuostetäpläkissaTunturisuden sivut ServaaliTunturisuden sivut ServaalikuviaTunturisuden sivut SavannahTunturisuden sivut SuokissaTunturisuden sivut TiikeriTunturisuden sivut Tiikerin alalajitTunturisuden sivut Valkoinen tiikeriTunturisuden sivut KultatiikeriTunturisuden sivut Liikeri ja tiikoniTunturisuden sivut VillikissaTunturisuden sivut
*** tunturisusi.com linkit ***