Menu
Susisivut
Sudet kartalla
Sudet kartalla

Ihan ei Suomen kohdalla kartta ole ajan tasalla, koska susia meillä esiintyy lähes koko maan alueella. Silti kartta antaa hyvän yleiskuvan susien sijoittumisesta Euraasiassa.
Tundra Wolf (Canis lupus albus) - Tundrasusi
Arabian Wolf (Canis lupus arabs) - Arabiansusi
Arctic Wolf (Canis lupus arctos) - Arktinen susi
Eurasian Wolf (Canis lupus lupus) - Susi
Indian Wolf (Canis lupus pallipes) - Intiansusi

Kaikki sudet tällä kartalla edustavat samaa susilajia, siis sutta (Canis lupus) - mutta eri alalajeilla on erilaiset tieteelliset nimet ja nimet. Siten esim. tundrasusi ja arabiansusi ovat myös samoja susia, kuin meidänkin sutemme (Canis lupus lupus) , mutta vain eri alalajeja. Suomalainen sutemme on suden nimilaji, euraasiansusi eli susi (Canis lupus lupus).
Loup Susi

EURAASIANSUSI

Levinneisyys

Meidän sutemme, Suomessa tavattava susi on euraasiansusi (Canis lupus lupus). Aiemmin koko laajaa Euraasiaa asuttaneen suden elinalue on nykyisin pienentynyt. Se ei enää esiinny monissa läntisen taikka keskisen Euroopan maissa, ja se on kadonnut eli ihmisen toimesta poistettu elinalueensa itäisimmistä osista, kuten itäisestä Kiinasta. Parhaiten se on selviytynyt keskisessä Aasiassa. Tällä Euraasian sudella on kuitenkin edelleenkin kaikista suden alalajeista laajin esiintymisalue.

Euraasia on suden alkukehto

Susi kehittyi pohjoisessa Euraasiassa, oli lajina tunnistettavissa ainakin noin 1 000 000 - 700 000 vuotta sitten ja levittäytyi ylitse koko Euroopan ja pohjoisen Aasian. Se siirtyi myös aikanaan Pohjois-Amerikkaan yli Beringin salmen ylittävien kannasten, ajankohta vain arvioitavissa, ehkä noin 300 000 - 100 000 vuotta sitten Riss-jääkaudella. Siirtyminen Pohjois-Amerikkaan on voinut tapahtua myös selkeästi aiemminkin eli 700 000 vuotta sitten.

Homo sapiensin eli ihmisen lailla susi levittäytyi hyvin laajalle alueelle: kuumilta Arabian hiekka-aavikoilta aina pohjoisille arktisille alueille. Se oli siis lajina ihmisen lailla hyvin sopeutuvainen erilaisiin elinolosuhteisiin. Noin 5000 vuotta sitten arvioidaan eläneen noin 2 miljoonaa sutta alueella, joka on ulottunut Amerikasta, Meksikosta ja arktisesta Kanadasta Euroopan ja Arabian niemimaan kautta Siperiaan, Intiaan ja etäisimpiin Aasian kolkkiin. Koiraeläinten alkukehdossa Pohjois-Amerikassa eli arviolta 250 000 sutta siinä vaiheessa, kun Amerikka löydettiin 1400-luvun lopulla.

Euraasiansuden synty

Nykysutemme (Canis lupus lupus) kaltainen susi on tunnistettu DNA-tutkimusten myötä ainakin ajalta 150 000 vuotta sitten.

Ihmisen varhaisimpien kulttuureitten kanssa sudet elivät ja menestyivät, jopa ihan harmoniassa. Inuiitit ja intiaanit ovat esimerkkejä kansoista, jotka eivät vihanneet sutta vaan päinvastoin, oppivat esim. metsästysmenetelmiään niiltä. Mutta sitä mukaa, kun maatalous ja karjanhoito kehittyivät, alkoivat asenteet sutta kohtaan kehittyvissä kulttuureissa muuttua: susi nähtiin verenhimoisena petona ja kilpailijana, josta oli päästävä eroon.

Jo antiikin kreikkalaiset vihasivat säälimättömästi sutta ja keskiajalle tultaessa oli suden eliminointi jo täydessä vauhdissaan. 1900-luvulle ehdittäessä susi oli laajoilta alueilta jo hävitetty ampuen, ansoin ja myrkyin kokonaan ja tässä susien mielettömässä surmaamisessa häipyivät eräät suden alalajit ikuisesti maapallon eläimistöstä historian hämäriin. Vuoteen 1955 mennessä viimeinenkin susi oli tapettu Italiaa, Espanjaa ja Portugalia lukuunottamatta koko läntisestä Euroopasta. Sama susien tuhoamisvimma eteni myös Amerikan puolella Yhdysvalloissa.
Susia Euraasiassa 100 000 - 120 000

Susi on pohjoisen pallonpuoliskon eläinlaji - ja siten kaikki sudet löytyvät Pohjois-Amerikan ohessa joko Euroopasta taikka Aasiasta. Grönlannissa elävät maailman pohjoisimmat sudet - noin 100 yksilöä. Euroopan susien määrä, ilman Venäjää, on 10 000 - 20 000. Aasian susien määrä on 89 000 - 105 000. Koko Euraasian susien määrä on siten noin 100 000 - 120 000.

Susia Pohjois-Amerikassa 64 000 - 72 000

Yhdysvalloissa on 12 000 sutta ja Kanadassa 52 000 - 60 000 sutta. Koko Pohjois-Amerikan susimäärä on siten noin 64 000 - 72 000 sutta.

Susia koko maailmassa 160 000 - 190 000

Koko maailman susien yhteenlaskettu määrä on noin 160 000 - 190 000 sutta.

Euraasian susi

Sudet Euroopassa vuonna 2005, merkitty karttaan mustalla. Monien maiden, kuten Espanjan, Portugalin, Italian, Kreikan, Baltian maiden, Ruotsin ja Norjan tilanne susien sijoittumisen suhteen vuonna 2017 on edelleenkin jokseenkin kartan mukainen. Suomen kohdalla karttaa pitäisi päivittää, sillä susia on jo muuallakin, ei vain itärajalla. (Kartta: Report on the conservation status and threats for wolf (Canis lupus) in Europe - Valeria Salvatori and John Linnell)
Susi
Kettu Koiraeläimet

Afrikan kultasusi Tunturisuden sivut Amazoniankoira Tunturisuden sivut Andienkettu Tunturisuden sivut Atamarankettu Tunturisuden sivut Bengalinkettu Tunturisuden sivut Brasiliankettu Tunturisuden sivut Darwininkettu Tunturisuden sivut Dingo Tunturisuden sivut Eteläafrikankettu Tunturisuden sivut Etiopiansusi Tunturisuden sivut Falklandinkoira Tunturisuden sivut Fennekki (aavikkokettu) Tunturisuden sivut Harjasusi Tunturisuden sivut Harmaakettu Tunturisuden sivut Hiekkakettu Tunturisuden sivut Isoandienkettu Tunturisuden sivut Juovasakaali Tunturisuden sivut Kaliforniankettu Tunturisuden sivut Kettu Tunturisuden sivut Kit fox Tunturisuden sivut Kojootti Tunturisuden sivut Korsakki Tunturisuden sivut Korvakoira Tunturisuden sivut Kultasakaali Tunturisuden sivut Laulava uudenguineankoira Tunturisuden sivut Mustatäpläkettu Tunturisuden sivut Naali Tunturisuden sivut Pampakettu Tunturisuden sivut Preeriakettu Tunturisuden sivut Punasusi Tunturisuden sivut Ravustajakoira Tunturisuden sivut Sahelinkettu Tunturisuden sivut Savannikoira (hyeenakoira) Tunturisuden sivut Suokoira (pensaskoira) Tunturisuden sivut Supikoira Tunturisuden sivut Susi Tunturisuden sivut Tiibetinkettu Tunturisuden sivut Vaippasakaali Tunturisuden sivut Viidakkosusi (vuorisusi) Tunturisuden sivut
*** tunturisusi.com linkit ***