Susisivut
Creative Commons
Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Koirasusi kuvat, sivun yläreuna - Copyright Yutahthewolamute


KOIRASUSI - Terhi Rasila/Suomen koirasudet ry

Yleistä koirasudesta

Koirasusi ei ole puoliksi susi ja puoliksi koira, niin kuin monet uskovat. Koirasusi tarkoittaa mitä tahansa suden ja koiran sekoitusta, oli se sitten koira-susi, koira-koirasusi, koirasusi-koirasusi tai koirasusi-susi. Eläimessä voi olla myös mitä tahansa suden alalajia sekoitettuna mihin tahansa koirarotuun. Yleensä koirasusiin kuitenkin risteytetään arktisia vetokoiria, saksanpaimenkoiraa tai valkoista paimenkoiraa, joilla pyritään säilyttämään susimainen ulkonäkö.

Lemmikkinä käytetyt koirasudet eivät ole tulosta villin suden ja koiran risteytymästä, vaan koirasusiin käytetyt sudet ovat pääasiassa Amerikkalaisia tarhasusia. Jotkut tarhasusilinjat menevät 1940-luvulle asti, jolloin susia kasvatettiin turkiksiksi. Niin ei enää tapahdu, mutta näiden turkiseläinten jälkeläiset ovat mukautuvaisia, koulutettavia ja kykenemättömiä selviytymään luonnossa.

Koirasusiin kohdistuu usein paljon ennakkoluuloja ja niiden oletetaan olevan vaarallisempia kuin sudettomat koirat. Tämä ei ole totta. Susi itsessään ei ole aggressiivinen eläin ja uhkaavan asian edessä sen vaistomainen reaktio on paeta, joten susiperimä koirassa ei lisää aggressiivisuutta tai vaarallisuutta.

Koirasusien susiosuus lasketaan susiprosenteilla. Susiprosentit lasketaan siten, että suden ja koiran risteymä on 50% susi ja 50% koira, eli 50% koirasusi. Kun 50% koirasusi risteytetään koiraan, on jälkeläinen 25% koirasusi jne. Koska koirasusia risteytetään sudettomiin koiriin, koirasusiin ja susiin, voivat koirasuden prosentit olla mitä vaan 1-99 välillä. Geenit eivät jakaudu kuitenkaan laskennallisesti tasan, joten koirasudet jaotellaan kolmeen pääryhmään prosenttiensa mukaan. Pääryhmien sisällä olevien koirasusien luonne- ja käytösominaisuudet ovat yleensä varsin samankaltaisia.

Koirasusi

Koirasusi.

1. Matalaprosenttiset. (Low-content) 1 - 40%

- Matalaprosenttiset koirasudet käyttäytyvät yleensä perimässä vallitsevien ominaisuuksiensa, eli koiran, tavoin. Usein ne myös ulkoisesti muistuttavat huomattavasti enemmän koiraa, kuin sutta.
- Matalaprosenttiset koirasudet ovat usein pidättyväisiä, mutta eivät arkoja tai erityisen stressiherkkiä ja ne sopivat myös taajama-alueille.

2. Keskiprosenttiset. (Mid-content) 40 - 75%

- Keskiprosenttisissa koirasusissa susi on yleensä nähtävillä sekä ulkoisesti että käyttäytymisessä.
- Hyvin valikoivalla jalostuksella on saatu aikaan myös luonteeltaan koiramaisia keskiprosenttisia.
- Keskiprosenttista ei suositella ensimmäiseksi koirasudeksi, eikä kerros- tai rivitaloasuntoon.

3. Korkeaprosenttiset. (High-content) 75 - 99%

- Korkeaprosenttiset koirasudet ovat usein sekä ulkoiselta olemukseltaan että käytökseltään täysin suden kaltaisia.
- Ne tarvitsevat asuinpaikakseen ison ulkotarhan maaseutumaiselta alueelta ja susien laumadynamiikkaan ja elekieleen vahvasti perehtyneen omistajan.
Koirasusi

Koirasusi lemmikkinä

Suomessa on koirasusia lemmikkeinä muutamia satoja. Yli 90 prosentilla lemmikkikoirasusista on vähän, tai hyvin vähän, susiperimää ja ne soveltuvat lemmikiksi siinä missä samantyylinen koirakin. Hyvin koiramaistakaan koirasutta ei kuitenkaan suositella kerrostaloasuntoon, sillä kaikille koirasusille on yhteistä halu pureskella tavaroita, kaivaa ja käyttää ääntään. Koirasutta kerrostalossa pidettäessä omistajan kodin irtaimisto ja naapurisuhteet joutuvat helposti koetukselle. Lisäksi sisällä asuvilla koirasusilla sisäsiisteyden oppiminen kestää yleensä sudetonta koiraa kauemmin ja eroahdistustakin voi esiintyä erityisesti nuorilla yksilöillä. Mainitut ongelmat kasvavat susipitoisuuden myötä ja siksi susimaiset koirasudet eivät sisällä pidettäviksi lemmikeiksi sovellu lainkaan.

Vaikka koirasudet periaatteessa kuuluvat seurakoira-kategoriaan, pelkäksi sohvankoristeeksi niitä ei tule missään nimessä ottaa. Ne ovat aktiivisia ja purkavat herkästi ylimääräistä energiaansa asunnon tuhoamiseen tai muuhun ongelmakäytökseen. Ihanteellista olisi, jos omistaja löytäisi sekä itseään että koirasutta miellyttävän harrastuksen. Suomessa koirasusia käytetään eniten valjakkokoirana, mutta niitä näkee myös agility- ja tottelevaisuuskentillä. Mikäpä estäisi koirasuden kokeilemista vesipelastukseen tai vaikkapa koiratanssiin, kunhan omistaja ja koirasusi nauttivat. Koirasuden miellyttämisenhalu ei ole palveluskoiran luokkaa, joten tavoitteelliseen harrastamiseen koirasusi ei ole paras valinta.

Koska koirasudet suhtautuvat uusiin asioihin epäluuloisesti, on koirasuden sosiaalistamiseen kiinnitettävä pentuaikoina runsaasti huomiota.

Koirasusi luonnossa

Koira ja susi risteytyvät luonnossa ani harvoin. Suomessa koiran ja suden risteämisiä luonnossa tiedetään tapahtuneen kolme viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koirasuden saalistustaidot ovat sutta heikommat ja se saattaakin pyrkiä hyötymään ihmisistä sutta enemmän. Villit koirasudet ovat uhka sekä Suomen susikannalle että susien maineelle ja ne tulee poistaa luonnosta. Lemmikkikoirasuden risteytyminen villin suden kanssa on yhtä epätodennäköistä kuin sudettoman koiran.

Lähteet
Living with Wolfdogs, kirjoittaja Nicole Wilde.
Kirjoittajan, sekä muiden koirasusien omistajien kokemukset.


Valtiovallan suunnittelemat rajoitustoimet, koskien koirasutta, joka on vieraslaji

Koirasusia ei saa tuoda maahan. Maa- ja metsätalousministeriön vuoden 2018 alkupuolella julkistamien suunnitelmien mukaan myös koirasusien kasvattaminen, lisäännyttäminen, myynti ja muu hallussapito olisi piakkoin kiellettyä.

Voimassa olevan asetuksen mukaan kansallisesti haitallisiin vieraslajeihin kuuluu koirasusi. Koirasuden määritelmä sisältyy nykyisen, kansallisesti haitallisia vieraslajeja käsittelevän asetuksen kohtaan, jonka mukaan haitallisina vieraslajeina pidetään kesykoiran ja suden tai kesykoiran ja toisen koiraeläinlajin risteymiä sukupolvissa F1 - F4 sekä näiden risteymien ja muun kuin kesykoiran risteymiä.

Jos koiran ja suden risteymää F1 takaisinristeytetään koiran kanssa, niin vasta viidettä sukupolvea F5 pidetään koirana.

Voimassa olevan asetuksen 2 §:n 3 momentin mukaan koirasusiin sovelletaan vieraslajilaissa säädetyistä kielloista ainoastaan maahantuontikieltoa, ympäristöön päästämisen kiellon ohella. Ehdotuksen mukaan poikkeussääntelystä luovuttaisiin, jolloin maahantuonnin lisäksi myös koirasuden kasvattaminen, lisäännyttäminen, myynti ja muu hallussapito olisi kiellettyä. Asetuksen 4 §:ssä säädettäisiin muassa lemmikkinä pitoa koskevasta siirtymäajasta.

Koirasutta koskevien kieltojen laajentamisella toteutetaan osaltaan valtioneuvoston periaatepäätöksenä vuonna 2012 hyväksytyn kansallisen vieraslajistrategian tavoitteita. Perusteena on turvata suden geneettinen puhtaus. Koirasudella voidaan arvioida olevan geneettisten ja ulkoisten ominaisuuksiensa vuoksi keskimääräisesti paremmat edellytykset selvitä luonnossa kuin kesykoiralla, mikä osaltaan lisää risteytymisen riskiä. Koska koirasuden erottaminen sudesta ulkoisten tuntomerkkien perusteella on monissa tapauksissa käytännössä mahdotonta, on tällaisten yksilöiden esiintyminen luonnossa myös kannanhoidon toimenpiteiden näkökulmasta erityisen haitallista.

Kieltojen laajentamista tukee myös Euroopan luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien suojelusta tehdyn sopimuksen eli Bernin sopimuksen pysyvän komitean suositus, jonka tarkoituksena on estää suden ja kesykoiran välistä hybridisaatiota luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Komitean suosituksen mukaan koirasusien kasvattaminen lemmikeiksi tulisi kieltää tai niiden pitoa rajoittaa. (Maa- ja metsätalousministeriön luonnos 27.2.2018, lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen: Valtioneuvoston asetus kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista).
Koirasusi

SUSIMAISIA KOIRAROTUJA

Siperianhusky ja alaskanmalamuutti

Olemukseltaan susimaisia koiria on siperianhusky, ja etenkin sen Old line-linja. Kuitenkin myös siperianhusky on, kuten se on ollut vuosisatoja, puhdasrotuinen koira, ei villi, risteytetty puolisusi, vaikka se kuuluukin alkukantaisimpiin rotuihin. Susimaisia koirarotuja on myös alaskanmalamuutti. Jos sutta ja alaskanmalamuuttia tarkastelee kauempaa, on niiden erottaminen toisistaan sangen hankalaa - jos ne tässä teoreettisessa tarkastelutilanteessa olisi asetettu vierekkäin.

Ceskoslovensky vlcak
Ceskoslovensky vlcak

Kuvissa ceskoslovensky vlcak.

Saarloos wolfhond - italiansusikoira - ceskoslovensky vlcak

Koiran ja suden risteymistä on jalostettu kolme koirarotua: Hollannissa saarloos wolfhond, Italiassa italiansusikoira eli lupo italiano ja Tsekkoslovakiassa ceskoslovensky vlcak, kuvat yllä. Kaikissa roduissa taustalla on saksanpaimenkoira ja susi.

Lähteet
Turun Sanomat
Kaarina Kauhala: Koiran villit sukulaiset - WSOY 2000
Joan Palmer: Koirat
Giorgio Andreoli: Me koirat - Tammi
Xiaoming Wang, Richard H. Tedford, and Mauricio Anton: Dogs - Their Fossil Relatives & Evolutionary History


Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Ceskoslovensky vlcak kuvat - Copyright Sonja Pauen
*Koirasusi kuvat, sivun yläreuna ja tämän tekstin alla - Copyright Yutahthewolamute
Koiria ja koirasusia
Saarlooswolfhond
Saarloos Wolfhond
All rights reserved
*Kuva Saarlooswolfhond Copyright - All rights reserved: © Erik Korsten
- Used with permission.