Tunturisuden sivut
Yllä John Muirin makuuhuone. John Muir (1838 - 1914) oli skottisyntyinen yhdysvaltalainen luonnontutkija, kirjailija ja yksi varhaisimmista luonnonsuojelun uranuurtajista Amerikassa.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © David Fulmer


Egyptin sänky

Khan sänky.

Egyptin sänky

Meritin sänky.

Khan ja Meritin sängyt - 3 400 vuotta sitten

Egyptistä, vuonna 1906 hautakammiosta löydetyt sängyt. Noin 1400 eaa. elivät kuninkaallinen arkkitehti Kha ja hänen vaimonsa Merit, joiden hautakammiosta löytyivät monenlaisten huonekalujen joukosta myös pariskunnan sängyt. Khan sänky on hieman isompi, kuin Meritin sänky. Sängyt on tehty puusta ja niiden pohjana on joustava kuituristikko. Khan sänkyä ei ole maalattu, Meritin on. Khan sänky ei ollut mahtunut itse hautakammioon ja se oli jätetty ulkopuolelle oven suuhun.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © radiowood

Sängyn historia

Ensimmäiset sängyt ainakin 3 400 vuotta sitten

Ensimmäiset sängyt olivat käytössä Egyptissä ja Orientissa jo toisella vuosituhannella eaa. Sänky on ollut merkkinä kehittyneestä asuntokulttuurista ja yleensäkin sekä sivistyksestä että rikkaudesta.

Egyptiläisissä sängyissä jalat veistettiin usein niin, että ne muistuttivat eläinten jalkoja. Jalkopäässä oli matala pääty, joka esti patjan liukumisen. Sängyn pohja oli joustavaa, punottua kasvikuitua. Metalliakin käytettiin sängyissä jo varhain, sillä etruskeilla sängyn pohja tehtiin pronssiristikosta. Taiteelliset kreikkalaiset tekivät sängynjaloista sorvaamalla kauniit ja korkeat ja heidän sängyissään päätykin oli koristettu.

Sänky antiikista keskiajalle - romaaninen ja goottilainen aika

Antiikin aikana alkunsa saanut sänkytyyppi säilyi pitkään, aina keskiajalle saakka. 1000-luvun alkupuolella, romaanisella ajalla, sängyissä oli korkea galleriapääty pääpuolessa. Tuolloin oli myös sänkyjä, joissa kolmella puolella kiersi matala balustradi eli koristeellinen laita.

Jo 1000-luvun alkupuolella sänkyjen ylle alettiin asetella pylväiden kannattelemaa katosta. 1500-luvulle saakka yleinen sänkytyyppi oli laatikkomainen sänky, jossa oli usein korkea, goottilaisella ruusustolla koristeltu päätyosa.

Romaanisen ajan ja renessanssin väliin sijoittuneella gotiikan aikakaudella katetuissa sängyissä katoksen muotoilu vaihteli suuresti. Yleisiä olivat esimerkiksi pylväiden kannattelemat, holvimaiset katokset ja lyhyet, baldakiinimaiset katokset, joissa katoksen muodosti ilman pylväitä vain suojakangas.

Yleisesti oli käytössä myös vuoteeseen nousemista helpottava erillinen jakkara taikka penkki. Se saattoi olla myös kuin pitkä arkku, joka samalla toimi vuodevaatteiden säiltyspaikkana.

Sänky 1400 - 1600-luvuilla - renessanssi ja barokki

Keskiajalta siirryttiin renessanssiin Italiassa ja Espanjassa 1400-luvulla, Englannissa 1500-luvulla ja Pohjolassa hieman myöhemmin.

Kuten renessanssin aikaan kaikkialla muuallakin, niin myös kaikkien huonekalujen ja sänkyjen maailmassa tapahtui kuin mullistus, joka ilmeni koristelun runsastumisena. Sängyn perusosia, jalkoja, päätyjä, pylväitä ja katoksia alettiin koristella, leikaten ja veistäen niihin mitä erilaisimpia ornamentteja. Näiden ornamenttien lähtökohdat seurailivat yleistä rakennustaidetta.

Pohjoismaissa tällainen renessanssiornamentiikka on säilynyt kansanomaissa sänkytyypeissä aina meidän aikaamme saakka.

Tämän aikakauden myötä sängyistä tuli hyvin kookkaita. Mitä vaikutusvaltaisempi ja rikkaampi oli nukkuja, sitä valtavampi oli hänen sänkynsäkin oltava. Sänky saattoi sijaita suuressa, jopa valtavassa makuuhuoneessa, mutta se saatettiin sijoittaa myös seinäkomeroon. Tällainen komeropiilottelu oli yleistä vielä 1600-luvulla.

Renessanssin aikaan kehittyi kaksi sängyn päätyyppiä. Toisessa hyvin yksinkertainen sänky oli peitetty kokonaan tekstiileillä. Toisessa sängyn puuosat ja niiden koristelu olivat pääosassa.

Barokin aikaan, 1500-luvun lopulta 1600-luvun lopulle, veistokoristeiset sängyt kehittyivät äärimmäisen koristeellisiksi ja pröystäileviksi.

Lit a la duchesse

Kuninkaan vuode, tyypiltään lit a la duchesse (herttuattaren vuode), Ranska.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © fmpgoh


Fourposter

Pylvässänky eli fourposter, jossa neljä korkeaa pylvästä.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © David Merrett


Fourposter

Pylvässänky eli fourposter, jossa neljä korkeaa pylvästä. Katosrakennelmissa on kirjoa ja vaihtelua.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Susan Adams

Sänky 1700-luvulla - klassismi, rokokoo ja romantiikka

Barokin jälkeen kehittyivät 1700-luvulla klassismin, rokokoon ja romantiikan aika- ja tyylikaudet. 1700-luvun alkupuolen sänkyjä olivat angelbed, lit a la duchesse, taivassänky ja fourposter. Nämä sängyt sijoitettiin niin, että päätypuoli oli seinää vasten.

Sivustavedettävä

Sivustavedettävä - sohvana päivät, sänkynä yöt.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva, Copyright © Helsingin kaupunginmuseo


1700-luvun puolivälin tienoilla alettiin sänky sijoittaa niin, että sen pitkä sivu oli seinää vasten. Näin sängystä tuli ikään kuin sohva ja sitä korostettiin vielä niin, että sängyn seinän puoleinen laita tehtiin korkeaksi. Tällaisesta sänkytyypistä kehittyi kustavilainen sänky eli sivustavedettävä.

Kyseisen vuosisadan loppupuolella sänkyjen muotoilu ja verhoilu keventyi. Usein pylväistä luovuttiin kokonaan, ja jos sängyn katos koettiin kuitenkin tärkeäksi, se voitiin ripustaa kattoon sängyn yläpuolelle. Tällaisenkin katoksen koko pieneni.

Parisänky

Parisänky, jonka päädyssä katosrakenne.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Karen Roe


Parisänky

Parisänky, joka on samalla pylvässänky.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © || UggBoy?UggGirl || PHOTO || WORLD || TRAVEL ||

Sänky 1800-luvulla - empire, uusrenessanssi, uusrokokoo, uusklassismi

1800-lukuunkin liitetään useita erilaisia tyylihistoriallisia ajanjaksoja. Jo 1700-luvun lopulla alkaneella empiretyylin aikakaudella sängyt saattoivat olla jo ihan katoksettomiakin. Tällaiset sängyt yleistyivät ensin Ranskassa (jossa katostelu oli aiemmin viety äärimmilleen), sitten Tanskassa ja Saksassa. Myös yksinkertaiset, komeasti verhoillut taivassängyt olivat vielä yleisiä.

Vaikka verhoin varustellut katossängytkin olivat vielä 1800-luvulla käytössä, olivat kuitenkin jo yleisimpiä ns. imperial-kaksoisvuoteet taikka kaksi, kapeaa rinnakkain asetettua sänkyä.

Kertaustyylit uusrenessanssi, uusrokokoo ja uusklassismi seurasivat empiren jälkeen. Näin otettiin sänkyjen koristelussa myös askeleita taaksekin päin. 1800-luvun lopulla tulivat muotiin englantilaistyyppiset rautasängyt.

Parivuode

Nykyajan parisänky eli parivuode.

Makuuhuone

Yhden hengen vuode.

Creative Commons - Sinulla on vapaus: kopioida, levittää, näyttää ja esittää teosta.
*Kuva - Copyright © Jim Forest

Sänky 1900-luvulla

Vuosisadan vaihtuessa puusängyt olivat jälleen hyvin yleisiä. Suuri muutos, joka on nähtävissä vielä meidänkin aikamme sängyissä, tapahtui 1910-luvulla. Sängyt muuttuivat muotoilultaan yksinkertaisiksi, suoraviivaisiksi ja matalapäätyisiksi. Pois katosivat katokset, rimpsut, pylväät ja muut koristeet.

Sänkyjen yksinkertaistumiseen vaikuttivat myös markkinoille tulleet resori- ja vaahtomuovipatjat. Silti, vielä nykyisinkin esimerkiksi romantiikka voi pilkistää esiin sänkyjen muotoilussa.

Tunturisusi Sängyt ja makuuhuoneet Suomessa.

Sänkyinfoa

Kuva freepik - www.freepik.com.

Lähteet
*Kodin suuri tietosanakirja: Sänky - Weilin+Göös
*William Newton: Meet Kha and Merit: A Wonderful Documentary On A Couple From Ancient Egypt


Unten valtakunta
Unten valtakunta
Unten valtakunta